Διοικητική υποστήριξη

e-University (Ηλεκτρονική Γραμματεία)

Μέσω της υπηρεσίας, οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν για τις βαθμολογίες τους, να υποβάλλουν δηλώσεις μαθημάτων ηλεκτρονικά κ.α.

Οι φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία από το δικτυακό τόπο του πανεπιστημίου (www.uth.gr)  επιλέγοντας "Φοιτητές" και στη συνέχεια "Ηλεκτρονική Γραμματεία"). Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι τα ίδια με αυτά που χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στο email  του πανεπιστημίου.

H πρόσβαση στο σύστημα της "Ηλεκτρονικής Γραμματείας" γίνεται ΜΟΝΟ από το εσωτερικό δίκτυο του πανεπιστημίου. Η πρόσβαση από δίκτυα εκτός του πανεπιστημίου είναι δυνατή  με τη χρήση εικονικού ιδιωτικού δικτύου  VPN. Οδηγίες για τη εγκατάσταση, ρύθμιση και χρήση του VPN, βρίσκονται εδώ

Κεντρική ιστοσελίδα της υπηρεσίας: http://euniversity.uth.gr/unistudent/

Eudoxus (Διαχείριση συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων)

Η παραγγελία των συγγραμμάτων για τους προπτυχιακούς φοιτητές πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος ΕΥΔΟΞΟΣ. Η πρόσβασή  σε αυτό θα γίνει με τα συνθηματικά (όνομα χρήστη, κωδικός) που παραδίδονται από το Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής του Π.Θ.

Οι φοιτητές του 2ου ή μεγαλύτερου έτους θα πρέπει να επικαιροποιήσουν  τα στοιχεία τους μέσω της ιστοσελίδας: https://admin.uth.gr/user/update. Τα διαθέσιμα συγγράμματα για τα μαθήματα του τμήματος είναι διαθέσιμα από εδώ

Κεντρική ιστοσελίδα του προγράμματος: http://eudoxus.gr

Paso (Απόκτηση Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου)

Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12  οι φοιτητές των Α.Ε.Ι . της χώρας θα παραλαμβάνουν το δελτίο ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησής τους σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί περιγράφεται εκτενώς εδώ

Εγγραφή στην εφαρμογή: https://submit-paso.minedu.gov.gr/

Κεντρική ιστοσελίδα της υπηρεσίας: http://paso.minedu.gov.gr/