Σεραφείμ Πολύζος

Καθηγητής

Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη

Staff member pic

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική, Διαχείριση έργων και προγραμμάτων, Αστική Ανάπτυξη, Υποδομές, Αξιολόγηση Έργων και Χωροταξία.

Μαθήματα