Όλγα Χριστοπούλου

Καθηγήτρια

Ανάπτυξη και Προστασία Αγροτικού & Ορεινού Χώρου

Staff member pic

Βιογραφικό

πατήστε εδώ

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Αειφορική Ανάπτυξη Αγροτικών και Ορεινών Περιοχών, Αγροπεριβαλλοντική Πολιτική και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού.

Μαθήματα