Μαρί Νοέλ Ντυκέν

Καθηγήτρια

Στατιστικές και Οικονομετρικές Μέθοδοι Χωρικής Ανάλυσης

Staff member pic

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Στατιστική και Οικονομετρική Ανάλυση Χωρικών Φαινόμενων, Σχεδιασμός και Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων και Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη.

Μαθήματα