Κωνσταντίνος Περάκης

Καθηγητής

Τηλεπισκόπηση και Στατιστικές Εφαρμογές

Staff member pic

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τηλεπισκόπηση, Στατιστική και Επεξεργασία ψηφιακών εικόνων.

Μαθήματα