Ιωάννης Φαρασλής

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Περιβαλλοντολόγος

Staff member pic

Βιογραφικό

Περιβαλλοντολόγος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Διδάκτορας και MSc του Τμήματος  Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Στέλεχος του Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το 1997 και συμβασιούχος Αορίστου Χρόνου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας από το 2006 στην ίδια θέση.

Συμμετέχει στη Διδασκαλία Μαθημάτων: ««Τηλεπισκόπιση – Φωτοερμηνεία»» «Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στο χωροταξικό σχεδιασμό» και «Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου» του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ενώ δίδαξε ως εργαστηριακός συνεργάτης με πλήρη προσόντα, στα αντικείμενα, «Τηλεπισκόπηση φυσικού περιβάλλοντος»  - «Γ.Σ.Π. και Χαρτογράφηση Φυσικών Πόρων» στο Τμήμα Δασοπονίας, ΤΕΙ Λάρισας. Επίσης, διδάσκει (στη Γαλλική γλώσσα) στο Ελληνο-γαλλικό Μεταπτυχιακό DYNTAR (DYNAMIQUE TERRITORIALE ET AMENAGEMENT RURAL), του Τμήματος Μηχανικών, Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στην ενότητα Outils des Representations Spatiales (εργαλεία χωρικών αναπαραστάσεων).

Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων (πάνω από 20) σε ορισμένες εκ των οποίων ως συντονιστής έρευνας. Έχει συμμετοχή σε συνέδρια με σχετικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις, ενώ έχει και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.

Έχει εξειδίκευση στην επεξεργασία δορυφορικών εικόνων και Αεροφωτογραφιών για την ανάλυση και των εντοπισμό περιβαλλοντικών προβλημάτων με έμφαση στον ύπαιθρο χώρο.  Επίσης εξειδικεύεται στην εφαρμογή φωτογραμμετρικών εργασιών (δημιουργία ορθοφωτοχαρτών) όπως επίσης και στο σχεδιασμό και κατασκευή ψηφιακών χωρικών βάσεων δεδομένων και τρισδιάστατων αναπαραστάσεων με τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων όπως τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.

Τέλος έχει εμπειρία στη χρήση των τρισδιάστατων διαδραστικών χωρικών αναπαραστάσεων στο συμμετοχικό σχεδιασμό και στη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων - πληροφοριών από το πεδίο και από τους τοπικούς δρώντες.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Περιβαλλοντική Διαχείριση και Σχεδιασμός, Τηλεπισκόπηση, Επεξεργασία ψηφιακών εικόνων και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών.

Μαθήματα