Γεώργιος Πετράκος

Καθηγητής

Οικονομική ανάλυση του χώρου

Staff member pic

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Αστική και Περιφερειακή Οικονομική Ανάλυση, Οικονομική Γεωγραφία, Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Οικονομίες σε μετάβαση με έμφαση στα Βαλκάνια.

Μαθήματα