Γεώργιος Μιχαηλίδης

Διατελέσαν μέλος ΔΕΠ

Επ. Καθηγητής "Περιφερειακή Ανάπτυξη και Προγραμματισμός, Τμ. Μηχ. Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ

Staff member pic

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Αξιολόγηση πολιτικών και προγραμμάτων, Διαχείριση έργων και προγραμμάτων, Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και καινοτομία.

Μαθήματα