Δραστηριότητα μέλους προσωπικού

Συμμετοχή του Επ. Καθηγητή κ. Δημήτρη Καλλιώρα σε Θεματική περιοχή του ΕΛΙΔΕΚ

Ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Δημήτρης Καλλιώρας πρόκειται να συμμετάσχει στη Συνεδρίαση της Θεματικής Επιτροπής των Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) αποδεχόμενος τη σχετική πρόσκληση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστα Φωτάκη. Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 29 και στις 30 Μαΐου 2017, στις εγκαταστάσεις του ΕΛΙΔΕΚ (Βασιλίσσης Σοφίας 127, Αθήνα).