Κοινοποίηση εκδήλωσης

16ο τακτικό συνέδριο του ελληνικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Περιφερειακής Επιστήμης (ERSA-GR), Αθήνα, 22-23 Ιουνίου 2018

«Στρατηγικές τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης: σύγχρονες προκλήσεις» 

Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Αθήνα, 22-23 Ιουνίου 2018

Αντικείμενο και σκοπός

Μετά από οκτώ χρόνια οικονομικής ύφεσης έχει διαμορφωθεί ένα νέο πεδίο στην οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ευρύτερα στο σύγχρονο κόσμο.  Σκοπός αυτού του συνεδρίου είναι να χαρτογραφήσει και να αναλύσει τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και να ανιχνεύσει τις σύγχρονες προκλήσεις και πολιτικές στην αστική, τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Το ζήτημα αυτό αποκτά μια ιδιαίτερα βαρύτητα για την Ελλάδα όπου το πλήγμα ύφεσης ήταν πολύ μεγαλύτερο σε σύγκριση με πολλές άλλες χώρες.
Το 16ο εθνικό συνέδριο του ελληνικού τμήματος έρχεται σε συνέχεια της σημαντικής διοργάνωσης του διεθνούς συνεδρίου ‘Πόλεις και περιφέρειες σε μια Ευρώπη που αλλάζει’ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα 5-7 Ιουλίου 2017 σε συνεργασία με το Γαλλόφωνο Τμήμα της ERSA. Μετά από αυτή τη συνεργασία το συνέδριο του ελληνικού τμήματος επανέρχεται στην κανονική ετήσια διοργάνωση των εθνικών συνεδρίων. Το συνέδριο αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να παρουσιαστούν επιστημονικές εργασίες που άπτονται του διεπιστημονικού πεδίου της Περιφερειακής Επιστήμης. 
Το συνέδριο απευθύνεται στην πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε στελέχη και συλλογικούς φορείς της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης, σε παραγωγικούς φορείς, καθώς επίσης σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και νέους ερευνητές.

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής 

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Λεωφόρος Συγγρού 130, 22-23 Ιουνίου 2018, Αθήνα. 

Θεματικοί άξονες

Ενδεικτικά πεδία της θεματολογίας του συνεδρίου είναι τα παρακάτω.
1. Αστική μια περιφερειακή πολιτική υπό συνθήκες οικονομικής κρίσης 
2. Καινοτομία, επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη
3. Κοινωνικό κεφάλαιο και περιφερειακή ανάπτυξη
4. Περιφερειακή ανάπτυξη και πολιτική συνοχής μετά το 2020
5. Προσφυγικό ζήτημα και χωρικές ανισορροπίες
6. Γεωγραφικές διαστάσεις της οικονομικής και εισοδηματικής ανισότητας
7. Αστικός χώρος, αγορά ακινήτων και έγγειος ιδιοκτησία
8. Χωρικές διαστάσεις της απασχόλησης και αγοράς εργασίας
9. Τοποκεντρικές πολιτικές: θεωρία, διεθνής εμπειρία και Ελλάδα
10. Περιβάλλον, αειφόρος ανάπτυξη και χώρος
11. Στατιστικές και οικονομετρικές μέθοδοι χωρικής ανάλυσης
12. Τοπική ανάπτυξη, αποκέντρωση, αυτοδιοίκηση και διοικητική μεταρρύθμιση
Το συνέδριο μπορεί να εξετάσει αιτήματα για διοργάνωση ειδικών συνεδριών που θα υποβληθούν από τα μέλη του ελληνικού τμήματος της ERSA.  

Υποβολή περιλήψεων και τελικών άρθρων

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν εισήγηση στο επιστημονικό συνέδριο να αποστείλουν περίληψη από 250 έως 350 λέξεις μέχρι και τις 30 Απριλίου 2018.

Η αποστολή θα γίνει προς την κα Νάντια Γιάρου στο e-mail: ipa@panteion.gr. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2109248680.
Παρακαλούμε όπως για την υποβολή των κειμένων ακολουθήσετε τις προδιαγραφές που θα βρείτε  αναρτημένες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.
Οι απαντήσεις για την αποδοχή των περιλήψεων θα σταλούν μέχρι τις 9 Μαΐου 2018. Τα κείμενα των εισηγήσεων, τα οποία θα συμπεριληφθούν στην ψηφιακή έκδοση των πρακτικών, θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 10 Ιουνίου 2018.
Όλες οι περιλήψεις και τα άρθρα θα δημοσιευτούν σε ηλεκτρονική έκδοση, ενώ επιλογή άρθρων θα συμπεριληφθεί σε ειδικό αφιέρωμα σε περιοδικά της ERSA.

Εγγραφή

Για μέλη ERSA-GR: 30€ (Με την προϋπόθεση εξόφλησης της συνδρομής του 2017, 20 €). Κόστος εγγραφής για μη μέλη: 60 €. Κόστος εγγραφής για φοιτητές: 10 €.
Ιστοσελίδα: http://grsa.prd.uth.gr