Άλλα ακαδημαϊκά νέα

Θερινό Σχολείο για την Βιομηχανική Πολιτική στην Ευρώπη, LSE, Λονδίνο-ΗΒ, 10-28 Ιουλίου 2017

Η ανακοίνωση βρίσκεται εδώ