Ημερίδες

Επιστημονική Ημερίδα για θέματα Χωρικού Σχεδιασμού

Το πρόγραμμα της Επιστημονικής Ημερίδας θα το βρείτε εδώ.