Συνέδριο

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 27-30 Σεπτεμβρίου, Βόλος

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

 

 

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνει στο Βόλο το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, κατά το διάστημα 27-30 Σεπτεμβρίου 2018 στην πόλη Βόλου.

Το συνέδριο πραγματοποιείται κάθε 3 χρόνια και αποτελεί τον πλέον καταξιωμένο θεσμό αναφορικά με τα ζητήματα του χωρικού σχεδιασμού και της χωρικής ανάπτυξης της χώρας μας. Τα γνωστικά αντικείμενα της πολεοδομίας, της χωροταξίας, της περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης και του περιβάλλοντος θα αποτελέσουν και αυτή τη φορά τους κεντρικούς θεματικούς άξονες του Συνεδρίου και θα βρεθούν στο επίκεντρο της επιστημονικής συζήτησης.

Το συνέδριο απευθύνεται στα μέλη της επιστημονικής κοινότητας που δραστηριοποιούνται στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα, σε πανεπιστημιακούς και ερευνητές, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και της δημόσιας διοίκησης, επαγγελματίες και φοιτητές.

Πληροφορίες

Γραμματέας Συνεδρίου:  Άννα Ζυγούρα
Τηλέφωνα Συνεδρίου:   24210-74470, 24210-74494, 24210-74436
Φαξ συνεδρίου:              24210-74398, 24210-74381 
Email Συνεδρίου:          conferenceprd5@uth.gr
Ιστότοπος συνεδρίου:  http://conferenceprd5.prd.uth.gr