Συνέδριο

3o Διεθνές Συνέδριο CHANGING CITIES ΙII: Spatial, Design, Landscape & Socio-economic dimensions, 26-30 Ιουνίου 2017, Σύρος-Δήλος-Μύκονος

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Εργαστήριο Αστικής Μορφολογίας και Σχεδιασμός του Χώρου του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

The main conference theme: «European cities & Migration»
The conference thematic fields include the following:

•Urban Design in Planning,
•Sustainable Urban Planning & Development,
•Urban Landscapes, Landscape Planning & Design,
•Architectural Design & New Technologies,
•Urban Cultures & Public Open Spaces,
•Historical Centers & Built Heritage Management,
•Environmental Urban Planning,
•Green Architecture & Urban Design,
•Transportation Planning and Policy in cities,
•Urban Planning Laws, Real Estate & Property Rights,
•Urban Economies & spatial impacts,
•Place Marketing & City Branding,
•Shrinking cities,
•Divided cities,
•Resilient cities
•Migration, multinational and multicultural societies & Urban Planning.

Προθεσμίες υποβολής:
• Περιλήψεων : 16 Ιανουαρίου 2017
• Προαιρετικά πλήρες κείμενο: 31 Μαρτίου 2017
H υποβολή των περιλήψεων και κειμένων γίνεται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:
http://changingcities.prd.uth.gr