Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ακαδ. έτος 2017-18 (Ιούλιος 2017)

ΔΠΜΣ  "Διαχείριση Έργων, Συγκοινωνιακός και Χωρικός Σχεδιασμός"

Τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Διαχείριση Έργων, Συγκοινωνιακός και Χωρικός Σχεδιασμός" για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18
Τα μαθήματα θα διεξάγονται σε πιστοποιημένη αίθουσα του Τ.Ε.Ε. – Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, στη Λάρισα.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας (προκήρυξη) που θα ληφθούν υπόψη στη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. μέχρι και την Παρασκευή 30 Ιουνίου.

Iστοσελίδα: http://www.pmtsp-master.uth.gr
Γραμματεία: κα Στ. Βαφειάδου, τηλ. 24210-74444, fax 24210-74384, e-mail: pmtsp-master@uth.gr, stvafeia@prd.uth.gr.

ΔΠΜΣ "Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού"

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλoύν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού» (ΣΑΤΠ) για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας (προκήρυξη) που θα ληφθούν υπόψη για τη διαδικασία επιλογής, θα πρέπει να έχουν σταλεί στη Γραμματεία του ΣΑΤΠ μέχρι και τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 (ηλεκτρονικά ή με σφραγίδα/ απόδειξη ταχυδρομείου).

Ιστοσελίδα:  http://tourismculture-pms.uth.gr
Γραμματεία: (Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη, 13:00-19:00) τηλέφωνα 24210-74494 & 24210-74399, φαξ & τηλέφωνο 24210-74381, email: tourismculture_pms@prd.uth.gr.

 

ΠΜΣ "Χωρικές Δυναμικές και Χωροταξία της Υπαίθρου"

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Clermont-Ferrand ΙΙ της Γαλλίας έχουν διαμορφώσει από κοινού δύο μεταπτυχιακά με τίτλο «Χωρικές Δυναμικές και Χωροταξία της Υπαίθρου» (DYNTAR) που λειτουργούν αντίστοιχα στις έδρες των δύο Πανεπιστημίων. Το ελληνικό DYNTAR προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών (προκήρυξη) θα γίνει σε δύο στάδια:

  • πρώτη περίοδος υποβολής: οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να αποσταλλούν μέχρι την Τρίτη 4 Ιουλίου 2017.
  • δεύτερη περίοδος υποβολής: οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να αποσταλλούν από τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017.

Ιστοσελίδα:  http://www.dyntar.prd.uth.gr
Γραμματεία: (Τρίτη & Πέμπτη, 11:00-17:00) τηλέφωνο 24210-74463, email: dyntar@prd.uth.gr

ΠΜΣ "Αστική Ανάπλαση και Ανάπτυξη" 

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) "Αστική Ανάπλαση και Ανάπτυξη" για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.
Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. διεξάγονται στη Λάρισα. Για την ακριβή αίθουσα θα υπάρξει ενημέρωση το Σεπτέμβριο του 2017.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών(προκήρυξη)θα γίνει σε δύο στάδια:

  • πρώτη περίοδος υποβολής: οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017 έως και την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017.
  • δεύτερη περίοδος υποβολής: οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από τη Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017 έως και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017.

Ιστοσελίδα: http://www.prd.uth.gr/el/courses/aaa
Γραμματεία: κα Στ. Βαφειάδου, τηλ. 24210-74444, fax 24210-74384, e-mail: stvafeia@prd.uth.gr και κα Μ. Νίκου, τηλ. 24210-74457, e-mail: manikou@uth.gr

Λεπτομερής ενημέρωση και παρουσίαση του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. «Αστική Ανάπλαση και Ανάπτυξη» και των επαγγελματικών δυνατοτήτων που προσφέρει στους αποφοίτους του, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Μαΐου 2017, 6 – 8 μ.μ., στο Χατζηγιάννειο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Λάρισας (δ/νση: Ρούζβελτ 59, 41222, Λάρισα).

ΔΠΜΣ "Νέα Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη"

Τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οικονομικών Επιστημών και Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Νέα Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας (προκήρυξη) που θα ληφθούν υπόψη στη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μέχρι και την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017.

Ιστοσελίδα: http://neka-master.uth.gr
Γραμματεία: κα Στ. Βαφειάδου, τηλ. 24210-74444, fax 24210-74384, e-mail: neka-master@uth.gr.

ΠΜΣ "Πολεοδομία - Χωροταξία"

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Πολεοδομία - Χωροταξία» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας (προκήρυξη) που θα ληφθούν υπόψη στη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ μέχρι και τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017.

Iστοσελίδα: http://www.prd.uth.gr/el/courses/postgrad_urban_and_regional_planning
Γραμματεία: κα Στ. Βαφειάδου, τηλ. 24210-74444, fax 24210-74384, e-mail: stvafeia@prd.uth.gr.

ΠΜΣ  "Επενδύσεις & Περιφερειακή Ανάπτυξη"

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επενδύσεις και Περιφερειακή Ανάπτυξη» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας (προκήρυξη) που θα ληφθούν υπόψη στη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ μέχρι και τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017.

Iστοσελίδα: http://www.prd.uth.gr/el/courses/postgrad_investments_and_regional_development
Γραμματεία: κα Στ. Βαφειάδου, τηλ. 24210-74444, fax 24210-74384, e-mail: stvafeia@prd.uth.gr.

ΠΜΣ "Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος"

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας (προκήρυξη) που θα ληφθούν υπόψη στη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ μέχρι και τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017.

Iστοσελίδα: http://www.prd.uth.gr/el/courses/postgrad_spatial_analysis/
Γραμματεία: κα Στ. Βαφειάδου, τηλ. 24210-74444, fax 24210-74384, e-mail: stvafeia@prd.uth.gr.