Γνώμες Αποφοίτων

Τασοπούλου Αναστασία

"Η διεπιστημονικότητα και διαθεματικότητα του προγράμματος σπουδών στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το ευρύ προσφερόμενο γνωσιολογικό υπόβαθρο, η εκπαίδευση και απόκτηση ικανοτήτων σχεδιασμού σε «πραγματικές συνθήκες» μέσω της εκπόνησης εκτεταμένων εργαστηριακών εργασιών, μου προσέφεραν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της επιστήμης του σχεδιασμού και της ανάπτυξης και συνέβαλαν στην άρτια ανταπόκρισή μου τόσο στη μετέπειτα ακαδημαϊκή μου ενασχόληση όσο και στις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου στον οποίο δραστηριοποιούμαι. "

 

Παπαιωάννου Αθανάσιος

"Το εύρος των γνώσεων και των εργαλείων που απέκτησα κατά τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ειδικότερα στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, αποτέλεσαν μία άριστη βάση για την μετέπειτα επαγγελματική και ακαδημαϊκή μου καριέρα. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα καλύπτουν διάφορους τομείς, όπως ο χωρικός σχεδιασμός, οι μητροπολιτικές περιφέρειες, η ενέργεια, καθώς και θέματα διακυβέρνησης. Πριν την τρέχουσα απασχόληση μου εργάστηκα στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και τη Γερμανία."

 

Για περισσότερα σχετικά με τις γνώμες των αποφοίτων μας πατήστε εδώ

Για σύνδεση στο Σύλλογο Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΕΜΠΧΠΑ)
πατήστε εδώ