Διασφάλιση Ποιότητας - Αξιολόγηση

Έκθεση Έξωτερικής Αξιολόγησης (Φεβρουάριος 2014)

Η Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση μας απέστειλε το τελικό κείμενο της Έκθεσης Εξωτερικής
Αξιολόγησης του Τμήματός μας.

 

 

 

 

Ετήσια Έκθεση Έσωτερικής

Άξιολόγησης

Η συστηματική απογραφή και αποτύπωση του έργου που επιτελεί κάθε Ακαδημαϊκή Μονάδα είναι το πρώτο βήμα της διαδικασίας για τη διασφάλιση της ποιότητας και αποτελεί το περιεχόμενο της Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης, που συντάσσεται στη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους. Στα βασικά της σημεία η Ετήσια Εσωτερική Έκθεση αναφέρεται στα στοιχεία εκείνα που αποτυπώνουν τη λειτουργία της Μονάδας και αποτελεί συγκεντρωτική/περιληπτική παρουσίαση των στοιχείων τεκμηρίωσης που αποτελεί τον πρωτο κρίκο για την διαδιακασία αξιολόγησης για όλα τα τριτοβάθμια ακαδημαϊκά τμήματα.

Διαθέσιμες είναι οι παρακάτω Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης:

2012-2013 

2011-2012

2008-2009