Επικοινωνία

Τηλέφωνο
24210 74452-55 & 74431 (Γραμματεία)
Φαξ
24210 74380 (Γραμματεία)
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
g-prd@prd.uth.gr
Διεύθυνση
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Πεδίον Άρεως (κτίριο ΤΜΧΠΠΑ), 383 34 Βόλος.

Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου, Βασικές Πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις
Προβολή Πολυτεχνικής Σχολής σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους