Πληροφορίες

Διδακτορικές σπουδές

Επιστημονικός Υπεύθυνος
    Καθηγητής Αλέξιος Δέφνερ

Γραμματεία
    Ισίδωρος Παππάς (Γραμματέας Τμήματος)
    Σταυρούλα Βαφειάδου
    Κώστας Πατσής

Διεύθυνση
    Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
    Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
    Πεδίον Άρεως (κτίριο ΤΜΧΠΠΑ), 383 34 Βόλος.

Επικοινωνία
    Τηλ. 24210 74444 (Γραμματεία)
    Φαξ: 24210 74384 (Γραμματεία)
    Ιστοσελίδα:http://http://www.prd.uth.gr/el/courses/post_graduate
    Ηλ. ταχυδρομείο: pgrpr@prd.uth.gr