Παρουσίαση

ΔΠΜΣ-Διαχείριση Έργων, Συγκοινωνιακός & Χωρικός Σχεδιασμός

Στο πλαίσιο των γενικότερων στόχων των ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το ΔΠΜΣ «Διαχείριση Έργων, Συγκοινωνιακός και Χωρικός Σχεδιασμός», έχει κυρίως χαρακτήρα προγράμματος εξειδίκευσης ως προς τις προπτυχιακές σπουδές, τις οποίες  παρέχουν  τα  Τμήματα  Μηχανικών  Χωροταξίας,  Πολεοδομίας  και Περιφερειακής  Ανάπτυξης  και  Πολιτικών  Μηχανικών,  καθώς  και  πολλά  άλλα.

Παράλληλα  καλύπτει  ένα  κενό  που  υπάρχει  στην  παρεχόμενη  τριτοβάθμια εκπαίδευση  στην  Ελλάδα,  εφόσον  δεν  υπάρχουν  πολλά  μεταπτυχιακά  που συνδέονται με τη διαχείριση έργων, το συγκοινωνιακό και το χωρικό σχεδιασμό. Το βασικό πλεονέκτημα του ΠΜΣ είναι ότι αναφέρεται σε ένα επιστημονικό πεδίο, το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις επόμενες δεκαετίες στην Ελλάδα, αφού η αναμενόμενη  οικονομική  ανάπτυξη  της  χώρας  είναι  στενά  συνδεδεμένη  με  τη διαχείριση, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των έργων στον αστικό και μη αστικό  χώρο  και  των  τεχνικών  υποδομών,  η  πλειονότητα  των  οποίων  είναι
συγκοινωνιακά έργα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται, τόσο στους προπτυχιακούς φοιτητές, στους οποίους παρέχει  τη  δυνατότητα  βελτίωσης  των  ερευνητικών τους  προοπτικών  και  των βασικών δεξιοτήτων στο επιστημονικό πεδίο της διαχείρισης και του σχεδιασμού των έργων,  με  εστίαση  στα  συγκοινωνιακά  έργα,  όσο  και  στους  επαγγελματίες μηχανικούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης νέων γνώσεων και εμπλουτισμού του θεωρητικού τους υποβάθρου στο παραπάνω επιστημονικό πεδίο.