Παρουσίαση

ΔΠΜΣ - Νέα Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία & Ανάπτυξη

Το διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νέα Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη» έχει χαρακτήρα προγράμματος εξειδίκευσης ως προς τις προπτυχιακές σπουδές που παρέχουν τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οικονομικών Επιστημών και Μηχανολόγων Μηχανικών κι έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που υπάρχει στην παρεχόμενη τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή σύγχρονων γνώσεων επιχειρηματικού σχεδιασμού σε ένα εθνικό περιβάλλον το οποίο έχει σημαδευτεί από την οικονομική κρίση και την κατάρρευση του παλαιού μοντέλου ανάπτυξης της χώρας και ένα διεθνές περιβάλλον ραγδαίων μετασχηματισμών, δομικών ανισορροπιών, σημαντικών ευκαιριών αλλά και μεγάλων κινδύνων.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους επιστήμονες και στελέχη επιχειρήσεων και προσφέρει μια ολοκληρωμένη θεώρηση της ίδρυσης, λειτουργίας, ανάπτυξης και αναδιάρθρωσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσα από την οπτική γωνία της καινοτόμου δράσης, της αξιοποίησης διαθέσιμων οικονομικών και τεχνολογιών εργαλείων ανάπτυξης και της διαχείρισης της αλλαγής.

Το πρόγραμμα στηρίζεται στη συνεργασία τριών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας, το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας και τη Μονάδα Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κάθε εταίρος προσθέτει στο ΠΜΣ τη δική του οπτική γωνία θεώρησης της επιχειρηματικής δράσης και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, δημιουργώντας ένα μοναδικό πρόγραμμα το οποίο συνδυάζει την επιχειρηματικότητα με την καινοτομία, την ανάπτυξη, την τεχνολογία, την εμπειρία, τα σύγχρονα εργαλεία και την καθημερινή δράση.